Każdy człowiek produkujedużo śmieci. Każdego dnia wyrzucamy dośmietnika różnorodne odpady, nieczystości,rzeczy, które nie nadają się do użytku.Powinniśmy posiadać gdzie wyrzucać takie nieczystości.Nie możemy zatruwaćśrodowiska. Wskutektego również każdy z nas powinienzatroszczyć się o kosz na odpady lub kontener. Ludziezamieszkujący w blokach mają niecołatwiej. Każdego miesiąca płacą wyznaczonąopłatę za wywóz śmieci i nie martwią się tym,gdzie je wyrzucać. Na wszystkich osiedlach sąbo kubły, poustawiane kontenery, gdzie wrzucamyodpady, jakie wytworzymy w domach. Cowięcej, obecnie na wielu osiedlachjesteśmy w stanie spotykaćodpowiednie pojemniki, którepozwalają na przydatny recykling odpadów. Mowanaturalnie o: •             kontenerachna szkło, •             zasobnikachna plastik, •             kontenerachna papier, •             pojemnikachna pozostałe nieczystości.     Większa ilość śmieci Jednakże nie osiedla i prywatnedomy mają problem z odpadami, a przedsiębiorstwaa również gminy oraz zarządcy pokaźniejszychpowierzchni. To[…]