Już na samym początku wypada ogłosić, że sprężarka tłokowa będzie niewątpliwie jedną z najstarszych. Poza tym nie może być dla nikogo jakimś nadzwyczajnym zdziwieniem, jeśli pozostanie w tym momencie ogłoszone, że sprężarki tego rodzaju są aktualnie przeważnie spotykanymi. Skoro kompresory tłokowe są aż tak niezmiernie popularne można zaryzykować twierdzenie, iż istnieje wiele ich typów, co potwierdza domena pneumatyka. I tak w przypadku przedstawianych powyżej sprężarek można między innymi dokonać rozróżnienia w zależności od ilości cylindrów, które są w nich stosowane do zmiany ciśnienia gazu lub jego przemieszczania. Najogólniejsze rozróżnienia pozwala na wskazanie prostych, jednotłokowych sprężarek oraz układów składających się z większej liczby cylindrów ułożonych względem siebie w różnorakich płaszczyznach. Prócz tego podziału jest jeszcze inny, jaki pozwala na wyliczenie sprężarek[…]